top of page

Heading 1

היכן מצאו את הספרים

ספריית הספסל

ספרים רוצים שיקראו אותם!

קחו את הספרים שלנו הביתה, קיראו אותם, תנו אותם לחברים.

רק תזכרו בסוף להניח אותם על ספסל בחוץ, כדי שעוד אנשים יוכלו לקרוא

תגובות הקוראים

Herzliya, Israel

אהבתי לקרוא את הספר, קראתי אותו 3 פעמים.

עותק:

נמצא במקום:

130
bottom of page